Feedforward

  • Fokus på exekvering - att verkligen få rätt saker att hända i din organisation.

  • Erbjuder ett modernt och enkelt tillvägagångssätt för att verkligen få rätt saker att hända från ledning och hela vägen ut i organisationen.

  • Säkerställer acceleration med människor, för människor och genom människor.Feedforward betyder enkelt översatt "en matning framåt". Vi lär av framtiden och hur vi vill ha det. Vi uppmuntrar framtida positiva händelser och aktiviteter. Fokus på det vi har framför oss och kan påverka snarare än det som redan har hänt och är bakom oss. Vi visar på möjligheter till framtida beteenden och prestationer. Detta kommer ge utveckling av både individ och organisation samt skapa nya resultatnivåer


Mattias Jerreström

Owner & Business Coach
"En genuin, drivkraftig och engagerad person som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet"
Närmare 15 års erfarenhet som konsult med ca 200 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Har i dessa uppdrag arbetat med närmare 70 ledningsgrupper, 500 ledare och har genomfört mer än 2000 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga.
ICF-certifierad coach och certifierad inom teamutvecklingsverktyget Team Pro och ledarutvecklingsverktyget Lead Forward

För mer information om min profil och bakgrund vänligen klicka på Linkedin nedan.


Feedforward AB är samarbetspartner och en av grundarna till we make it happen.
Feedforward ab är även Senior partner i trendpartner Nordic.
För mer information vänligen klicka nedan.

Bunkeflostrand

+46 708547712 

mattias.jerrestrom@feedforward.se